urbans.nl

urbans.nl werkt voor opdrachtgevers die durven te dromen. Het bedrijf realiseert voor hen unieke woonwensen, dit wordt gedaan door enerzijds bestaand vastgoed of locaties opnieuw te ontwikkelen (herontwikkeling) en anderzijds door bouwplannen te begeleiden (bouwmanagement) vanaf het eerste initiatief tot en met de nazorg. Hierbij komen zowel de strategische advisering als de feitelijke projectmatige aansturing van de projecten aan de orde.