bouwmanagement

Onder bouwmanagement wordt verstaan het in opdracht van een opdrachtgever aansturen en begeleiden van het complete bouw- en ontwerpproces. Deze aansturing gebeurt op basis van de beheersaspecten Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie, Kwaliteit en Vergunningen. Tegelijkertijd worden alle fasen van het bouwproces vanaf de initiatieffase tot en met de nazorgfase doorlopen en zorgt urbans.nl samen met de adviseurs en uitvoerende partijen voor een kwalitatief hoogwaardige woning die conform de vastgestelde planning en binnen budget volledig naar wens van de opdrachtgever wordt opgeleverd.