doelgroepen

urbans.nl adviseert ten aanzien van herontwikkeling en bouwmanagement binnen de sector woningbouw. Vanuit een krachtige visie richt het bedrijf zich op de doelgroepen collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. Specifiek zoeken wij aansluiting bij de opkomende vraag vanuit de maatschappij naar vernieuwende huisvesting voor alleenstaanden, expats, starters, eenoudergezinnen en ouderen.