lean bouwen

Het ‘lean manufacturing’ werd groot in de procesindustrie en werd later door de vastgoedbranche over genomen. Deze optimalisatiegedachte voor de effectiviteit en efficiëntie van productieprocessen blijkt prima toepasbaar voor de bouw. Het zogenaamde ‘lean bouwen’ gaat uit van intensieve afstemming tussen de (gedelegeerd) opdrachtgever en aannemende partijen voorafgaand aan de uitvoering. Middels een specifieke moderatietechniek wordt met betrokkenen intensief het bestek en de planning van het te realiseren plan besproken en wordt feedback en commitment onder de vele verschillende participanten gecreëerd. Onze uitvoeringstrajecten blijken met het lean bouwen een flinke besparing in tijd en verhoging van de kwaliteit te kunnen opleveren. De planning is voor een aantal uitvoeringstrajecten die middels deze techniek zijn gerealiseerd met wel 50% verkort, daarnaast zijn de faalkosten drastisch verminderd en is het aantal restpunten bij de uiteindelijke oplevering nihil.