onderhoud

onderhoud

Door de crisis in de bouw is de vraag naar nieuwbouw projecten gestagneerd, de vraag naar onderhoud voor de bestaande panden is hierdoor echter flink toegenomen. Om tegemoet te komen aan deze vraag vanuit de markt biedt urbans.nl meerjaren onderhoudsplannen (MOP) aan. Vanuit een grondige inspectie wordt de huidige onderhoudsstaat van uw gebouwen vastgesteld. Vervolgens worden de gebouwen geïnventariseerd en wordt alle informatie verwerkt in een heldere overzichtelijke rapportage waaruit duidelijk blijkt welke kosten er de komende jaren op het gebied van het onderhoud te verwachten zijn.

Comments are closed.