SURE concept

urbans.nl heeft een procesversneller ontwikkeld, het SURE concept (Speed Up Room Event).  Dit concept is gerealiseerd om de ontwikkeling van de bouwopgaven te versnellen en de bijbehorende processen meer gestroomlijnd te laten verlopen. Tegelijkertijd neemt door dit concept de kwaliteit toe en er ontstaat meer draagvlak onder de participanten. Tijdens deze workshop wordt met een speciale techniek in samenspraak met alle participanten intensief en binnen kort tijdbestek toegewerkt naar oplossingen waarvoor breed draagvlak bestaat. Het SURE concept kan worden toegepast voor zowel het samenstellen van Programma’s van Eisen als voor ontwerptrajecten. Resultaten laten zien dat de gewenste snelheid en het draagvlak gerealiseerd worden, met een duidelijke kwaliteitsverhoging van het eindresultaat.