wat is PO / CPO

Wat is Particulier Opdrachtgeverschap (PO)?
Onder particulier opdrachtgeverschap worden die vormen van woningbouw ontwikkeling verstaan waarbij de kopers zelf hun bouwkavel kopen of pachten en zelf een architect kiezen om zo met maximale eigen invloed hun woning te realiseren.

Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)?
Particulieren verwerven in groepsverband een bouwkavel met woonbestemming. Hiervoor organiseren zij zich meestal in een vroeg stadium in een stichting of vereniging zonder winstoogmerk, deze stichting of vereniging treedt als opdrachtgever op naar de architect en aannemer die bij het project wordt betrokken. Uiteindelijk worden de woningen dus in groepsverband gerealiseerd.

Wat is dan Mede-Opdrachtgeverschap (MO)?
Bij mede-opdrachtgeverschap ben je samen met de projectontwikkelaar opdrachtgever voor het project. Deze situatie ontstaat bijvoorbeeld als de locatie waar je gaat bouwen deel uitmaakt van een project waar ook koop- en/of huurwoningen in komen. Dan is er toch meer afstemming nodig over zaken als architectuur en het te volgen bouwproces.

Is PO, CPO en MO alleen bij nieuwbouw mogelijk?
Veel mensen hebben de droom om een eigen woning te realiseren maar willen deze woning realiseren in een reeds bestaand pand. Dit kan zijn het realiseren van een of meerdere woningen in een bestaande woning of het samenvoegen van meerdere al bestaande woningen tot een woning. Maar hierbij kan ook gedacht worden aan het realiseren van woningen in bestaande kerken, scholen, kantoren, kloosters of andere beschikbare gebouwen.